Chân Mệnh Thiên Tử – SohaGame 3.5.1 APK MODs (Unlimited Money) Download

Chn Mnh Thin T – SohaGame 3.5.1 APK MODs Unlimited Money Download

↓ Download APK

Use androidapksmod to download Mod APKs with 4x speed.

APK’s Info:(What’s modded?)

unlimited stones/Modded gold
unlimited Cash
unlimited Coins
unlimited Gems
unlimited Hacks
unlimited Unknown item

Download Infomation

Size88MB
appidcom.wsy.gpsoha.wansuiye.vn
FolderRole Playing
PlayStorePLAYSTORE
PermissionOTHER:
open network sockets.
change Wi-Fi
using screen from dimming.
External storage.
Wi-Fi networks.

Chân Mệnh Thiên Tử – SohaGame APKs (Unlimited Info)

Update2021-09-14T00:00:00.000Z
Required4.2 and up
Rating3.8
PlaySTORE IDcom.wsy.gpsoha.wansuiye.vn
Voted457

Chân Mệnh Thiên Tử – SohaGame APKs Mod [Unlimited/money/coins] Features:

Chân Mệnh Thiên Tử – SohaGame 3.5.1 APK MODs (Unlimited Money) Download download – (Unlimited Money/Hacks) free for Android (100% free Working, tested!) Game mobile cung đình nguyên bản đẹp mắt, mô phỏng thực tế cuộc sống cung đình đầy nguy hiểm, trải nghiệm sức mạnh và sự lãng mạn trong cung đình!

【Cách chơi Nữ Đế đặc sắc】
Không chỉ nữ nhân có thể làm Hoàng đế, nam nhân cũng có thể làm phi tử! Tùy chỉnh tạo nên một vương triều riêng biệt, mô phỏng chân thực cuộc sống của Hoàng đế

【Cung điện phương Đông tuyệt đẹp】
Cung điện hoa lệ, trang phục tuyệt đẹp, nhiều Skin có thể thay đổi theo mùa chủ đề, chớp mắt đưa bạn xuyên đến cung điện phương Đông

【Giới tính bạn đời tự do】
Cải trang vi hành du lịch thiên hạ, giao lưu gặp gỡ với nhiều mỹ nhân, tự do lựa chọn giới tính bạn đời, tìm hiểu kiếp trước kiếp này của họ

【Nhiều kiểu nuôi dưỡng nhân vật】
Thế lực tiền triều và hậu cung có liên quan, quần thần, phi tử, người thừa kế v.v đa dạng hóa nuôi dưỡng nhân vật, tận hưởng niềm vui của RPG và SLG

【Bí mật cuộc sống hậu cung】
Trải nghiệm tuyển tú, thiết yến, so tài trà thoại, túc cầu…cuộc sống hàng ngày và tranh đấu nơi chốn cung đình, nuôi dưỡng con cái trưởng thành để kế thừa Hoàng vị và liên hôn

【Thử thách quần hùng tranh bá】
Chiêu mộ anh hùng các triều đại, kiêu nữ, tìm kho báu trong bí cảnh, tranh bá mùa giải mở khóa cách chơi PVE, PVP, nhận được thưởng quý hiếm

Bệ hạ còn chờ gì nữa? Mau tới tạo nên một vương triều thịnh vượng độc nhất vô nhị!Beautiful original royal mobile game, realistic simulation of dangerous royal life, experience the power and romance in the palace!

【How to play the unique Queen
Not only women can be emperors, men can also be concubines! Customize to create a separate dynasty, realistically simulating the life of the Emperor

【Beautiful Oriental Palace】
Magnificent palace, beautiful costumes, many skins that can change with the theme of the season, in the blink of an eye, you will be transported to the oriental palace

【Free sex mate】
Disguise the act of traveling to the world, exchange and meet many beauties, freely choose the sex of a partner, learn about their past lives.

【Many types of character nurturing】
The related predynastic and harem forces, courtiers, concubines, heirs, etc., diversify and nurture characters, enjoy the fun of RPG and SLG

【Secrets of harem life】
Experiencing the elite selection, setting the nest, competing in tea, football … daily life and fighting in the royal court, raising adult children to inherit the Royal throne and get married

【Challenge of heroic heroes
Recruit heroes of the dynasties, beauties, find treasures in secret scenes, compete for the season to unlock PVE, PVP gameplay, receive rare rewards

Your Majesty what are you waiting for? Hurry to create a unique prosperous kingdom!