Ngoạ Long – VNG 4.0.3.02 APK MODs (Unlimited Money) Download

Ngo Long – VNG 2.1.7.2 APK MODs Unlimited Money Download

↓ Download APK

Use androidapksmod to download Mod APKs with 4x speed.

APK’s Info:(What’s modded?)

unlimited stones/Modded gold
unlimited Cash
unlimited Coins
unlimited Gems
unlimited Hacks
unlimited Unknown item

Download Infomation

Size 88MB
appid vn.zalo.ngoalongmb
Folder Strategy
PlayStore PLAYSTORE
Permission OTHER:
open network sockets.
change Wi-Fi
using screen from dimming.
External storage.
Wi-Fi networks.

Ngoạ Long – VNG APKs (Unlimited Info)

Update 2021-03-03
Required Android 4.0.3+
Rating 10.0
PlaySTORE ID vn.zalo.ngoalongmb
Voted 9467

Ngoạ Long – VNG APKs Mod [Unlimited/money/coins] Features:

Ngoạ Long – VNG 2.1.7.2 APK MODs (Unlimited Money) Download download – (Unlimited Money/Hacks) free for Android (100% free Working, tested!) Ngọa Long là Game Chiến Thuật đỉnh cao Tam quốc cực kì hấp dẫn, dàn dựng trên nền 2D. Với bất kỳ thế trận từ Quân Đoàn Phó Bản, Đoạt Thành Chiến, Vương Vị Tranh Đoạt Chiến, Hải Chiến… cũng cần một chiến thuật tinh tế mới mong xoay chuyển càn khôn làm chủ ván cờ của một hảo hán Minh Chủ Ngọa Long. Bạn tin vào tài lược của mình không? Hãy thử Ngọa Long ngay hôm nay!

Bối cảnh là cuối đời Đông Hán chiến loạn với sự xuất hiện của các vị anh hùng Tam Quốc phân thiên hạ Ngụy (Tào Tháo) – Thục (Lưu Bị) – Ngô (Tôn Quyền), bạn sẽ cần chiêu mộ các võ tướng nổi tiếng: Quan Vũ, Trương Phi, Triệu Vân, Mã Siêu, Gia Cát Lượng, Tư Mã Ý, Đại Kiều, Tiểu Kiều, Chu Du, Điêu Thuyền, Lữ Bố,… để phục vụ cho quốc gia của mình. Tham gia Ngoạ Long, bạn sẽ trở thành các Thành Chủ, xây dựng thành trì, chiêu binh mãi mã, bày binh bố trận, thách thức trí tuệ so tài với người chơi khác.

  Mu Origin Invictus: MMORPG 8.80.00 APK MODs (Unlimited Money) Download

TÍNH NĂNG NỔI BẬT:
– Hệ thống Võ Tướng: Chiêu mộ, huấn luyện, trang bị, xếp trận, thưởng cho các tướng.
– Hệ thống Trang Bị: Cường hóa trang bị, tướng khí, kho trang bị ,….
– Hệ thống Dinh Phủ: Tìm tri kỉ sau đó kết thành vợ, sinh con huấn luyện thành võ tướng.
– Hệ thống Khoa Kĩ: Học các kĩ năng và trận pháp, chiêu binh
– Hệ thống Lôi Đài: Chọn ra võ tướng mạnh tỉ thí đơn đấu.
– Hệ thống Phó Bản: Vượt map phó bản quân đoàn sẽ nâng cấp thành chính và các võ tướng.

TÍNH NĂNG ĐỘC ĐÁO
– Nhận Quà Tân thủ và quà VIP
– Mở rộng trang bị Diệt Thế Thần Kiếm và Diệt Thế Thiên Tử Giáp
– Tính năng Thôn Thiên Chiến: Chiếm thành trì, để giành nhiều Chiến Tích
– Phó bản Tinh Anh (Thành chính đạt từ cấp 170 trở lên có thể tham gia)
– Mở rộng phó bản: Thế Lực Đỗng Doãn – Thiên Thủy Chi。Thế Lực Tiêu Di – Nhai Đình Thất Thủ.
– Mở tính năng tửu quán
– Mở tính năng ghép và cường hóa Quân Ấn.
– Mở rộng tính năng Thám Bảo.
– Mở rộng các Tướng Xanh Lá (Titian) mạnh vượt trội
– Nhiều tính năng khác…

  Stickman Fight Battle - Shadow Warriors 1.3.4 APK MODs (Unlimited Money) Download

DÒNG MÁY HỖ TRỢ :
– Tương thích với hầu hết các dòng máy Android trên thị trường Việt Nam.

THÔNG TIN THAM KHẢO:
Trang chủ : http://ngoalong.vnggames.com
Crouching Dragon is a high-level strategy game Three Kingdoms extremely attractive, staged on 2D. With any posture from the Pho Ban Legion, Doan Thanh Chien, Vuong Vi Tranh Toan Chien, Hai Chien … also needs a subtle tactic to turn around and master the game of a good master Minh Chu Ngon Long. Do you believe in your own strategy? Try Crouching Dragon today!

The context is the end of the Eastern Han Dynasty fighting with the appearance of the heroes of the Three Kingdoms distributing the galaxy of Wei (Cao Cao) – Shu (Liu Bei) – Wu (Ton Quyen), you will need to recruit floating martial generals. Languages: Quan Vu, Truong Phi, Trieu Van, Ma Sieu, Gia Cat Luong, Sima Y, Dai Kieu, Tieu Kieu, Chu Du, Diaom Thuyen, Lu Bu, … to serve their countries. Joining Ngo Long, you will become the Castle owners, build strongholds, recruit forever soldiers, display soldiers, challenge intellect against other players.

FEATURES:
– System of General Vo: Recruit, train, equip, match, reward generals.
– Equipment system: Enhance equipment, equipment, storage, …
– Dinh Phu system: Searching for intimates then marrying, giving birth and training to become martial generals.
– System of Science and Technology: Learn skills and tactics, recruit
– Lei Dai System: Choose a strong martial champion to compete in a single game.
– Copy system: Beyond the map, the army will upgrade to become the main and the martial generals.

  Car Driving Games 3D Racing 1.27 APK MODs (Unlimited Money) Download

UNIQUE FEATURES
– Receive Newbie gifts and VIP gifts
– Expanding the equipment to kill the Holy Sword and to eliminate the Thien Tu Giap
– Thien Chien village feature: Capture the citadel, to win many trophies
– Copy of Tinh Anh (Successful level 170 and above can participate)
– Expanding the copy: The Force of Doãn – Thiên Thủy Chi。the Force of Destruction – Chewing Dinh That Thu.
– Open the tavern feature
– Open the compounding and strengthening feature of the Indian Army.
– Expand the feature of Detective
– Strongly expanding the Green Generals (Titian)
– Many other features …

SUPPORTED LINE:
– Compatible with most Android devices on the Vietnamese market.

REFERENCE INFORMATION:
Homepage: http://ngoalong.vnggames.com
– Cập nhật cấp độ nhân vật lên 310
– Thêm phó bản mới
– Thay đổi quà tặng tân thủ
– Mở thêm tính năng Quân Sự Phủ
– Mở tính năng ghép và cường hóa Quân Ấn.
– Mở thêm một số tướng Thượng Cổ siêu mạnh.
– Nhiều tính năng khác…